archiveren

Maandelijks archief: juni 2015

To stop the train

Wanneer wij even pauzeren op de patio van De Klim vraagt Bastiaan ons of we misschien het liedje en de bewegingen van To stop the train kennen. Hij heeft het liedje, omdat het zo mooi bij het thema vervoer past, uitgeschreven voor het Klim-Orkest maar hij moet toegeven dat hij het zelf eigenlijk niet zo goed kent. Joost en Anneke kennen het liedje wel een beetje maar de bewegingen niet. Aan de picknick-tafel naast ons zit een aantal kinderen uit groep drie stilletjes te werken. Één van hen hoort ons zingen en roept ineens: ‘Héé, dat liedje kennen wij ook’ waarop hij meteen luidkeels begint te zingen en direct valt de rest van het groepje hem bij.

Terwijl wij ons na de pauze weer in het speellokaal installeren om verder te repeteren komt het jongetje uit groep drie ineens binnen. ‘De juf zegt dat jullie wel even bij ons in de groep mogen langskomen om het liedje van ons te leren’. Nou, dat laten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen!

Hier een link naar een filmpje van ons bezoek aan groep 3: https://www.youtube.com/watch?v=OYUDc0PxyNg&feature=youtu.be. Dit filmpje is onzichtbaar op ons YouTube-kanaal en uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.

Schermafdruk 2015-06-28 15.25.31

Lichterlaaie

Tijdens ons verblijf in De Klim werken we niet alleen met de groepen 5, 6 en 7, we werken ook aan onze eigen nieuwe muziekvoorstelling Lichterlaaie. We repeteren de muziek die Bastiaan al heeft gecomponeerd en regelmatig krijgen we in de speelzaal van De Klim en in de MixMax fysieke trainingen van onze bewegingscoaches Ide van Heiningen en Virág Dezsö. Zij leren ons de taal van de mime. Tijdens onze voorstellingen spreken we het liefst zo min mogelijk (we zijn nou eenmaal geen tekst-acteurs). We proberen zo veel mogelijk te vertellen met muziek en met beweging en fysiek acteren.

Ook komt Michael Helmerhorst, de regisseur van Lichterlaaie, regelmatig langs. Michael helpt ons met het bedenken en uitwerken van het verhaal van de voorstelling en hij ontwerpt ook het decor. Hij zet ook datgene wat we van onze bewegingscoaches hebben geleerd om in handelingen die in de voorstelling terecht gaan komen.

We hopen maar dat straks op De Klim niemand iets kwijt is want Michael sleept overal voorwerpen uit de school om er een soort test-decor van te bouwen. Tafels, kisten, hoepels, prullenbakken en ladders… Michael ziet overal onderdelen voor ons brandweerdecor. Zelfs onze eigen instrumenten zijn niet veilig: zo wordt de tuba van Joost tijdens de voorstelling ook ingezet als koffie-automaat!

Na een paar dagen werken komt groep 5 eens even kijken en luisteren naar wat wij allemaal aan het doen zijn. Zij zijn het eerste test-publiek voor Lichterlaaie!

Michael legt uit…

P1070051 P1070050

De koffie-automaat Joost

P1070049 P1070045

Nog bedankt voor het gebruiken van jullie speellokaal kleuterjuffen en -meesters!

Les 3 & 4 – Samenspel en componeren

In de lessen gebeurt bijna teveel om hier allemaal op te schrijven. En dan doen we ook nog eens niet in iedere groep precies hetzelfde. En hoe omschrijf je de muziek die we met de kinderen maken? Die moet je natuurlijk gewoon horen om te begrijpen waar we allemaal mee bezig zijn! Omdat we dat al een beetje hadden voorzien is er tijdens een groot aantal van de lessen een cameravrouw aanwezig. Van alles wat zij filmt zal uiteindelijk een videoverslag van circa 10 minuten worden gemaakt. Dat verslag gaan we hier natuurlijk delen.

Tijdens het zomerfeest van De Klim op donderdag 25 juni laten het Klim-Orkest, de trompetleerlingen en alle andere kinderen uit groep 5, 6 en 7 in ieder geval de liedjes horen die ze van ons geleerd hebben. Tijdens de eindpresentatie op 30 juni (om 11.00 in Lunetten, info over exacte locatie en dergelijke volgt) zullen de groepen ook de liedjes die ze zélf gemaakt hebben, presenteren.

En dan nu toch een poging:

In de 3e en 4e les wordt afwisselend gewerkt aan samenspel en het schrijven/componeren van de liedjes over de voertuigen. Iedere les begint met een warming-up voor het lijf maar ook voor de oren en de ogen. Proberen om bewegingen echt tegelijk te doen, of om een ‘dirigent’ heel precies te volgen. Jouw geluid op het juiste moment laten horen en goed naar elkaar luisteren!

De instrumenten in het atelier worden verkend…

P1060989 P1060996

P1060978 P1060971

…en blijken er prima dirigenten in alle klassen te zitten!

P1060998

In deze twee lessen bedenken de groepjes samen met Bastiaan hoe de teksten die ze over ‘hun’ voertuig hebben geschreven moeten gaan klinken. Wat wordt het tempo, wat wordt de sfeer. Bastiaan laat verschillende voorbeelden horen op het keyboard en de kinderen blijken heel duidelijk te weten wat ze wel en wat ze niet vinden passen. ‘Nee, dat is te zielig’, ‘Ja dat, maar dan een beetje sneller!, ‘En dan moet daar nog het geluid van een trein’. Bastiaan nodigt de kinderen uit om de teksten over de muziek heen voor te lezen en zo ontstaat meestal als vanzelf een logisch metrum en… vaak zelfs ook een melodie. Na een aantal keren herhalen en soms wat suggesties van Bastiaan ontstaan er echte nieuwe liedjes, raps, een kleine ritmische compositie en bij één van de groepjes hebben we zelf een beetje opera kunnen ontdekken!

P1070019 P1070017

Teamspelletje op het schoolplein. Ga als groep, zonder je stem te gebruiken, zo staan dat een helikopter de letter A kan lezen.

P1070020

P1070025 P1070027 P1070029 P1070031

Sommige kinderen kunnen zelf prachtig spelen, de klas luistert ademloos

P1070033

Muzikaal overleg met Bastiaan

P1070041P1060981

Na schooltijd – trompetlessen en Klim-Orkest

Na de eerste les (de les waarin alle kinderen even trompet hebben mogen spelen met Mark en Sjoerd) hebben we verteld dat we na schooltijd een aantal trompetlessen zouden kunnen aanbieden aan wie dat leuk lijkt (aan max.18 kinderen). We dachten dat daar vast een handjevol kinderen voor te porren zou moeten zijn. Na alle ouders via de e-mail te hebben geïnformeerd kregen we 41 aanmeldingen binnen!! Inmiddels hebben we de 18 plekken ‘verloot’ en klinkt iedere donderdagmiddag trompetgeschal uit alle hoeken en gaten van De Klim.

Wie al een instrument bespeelt kon zich opgeven voor het Klim-Orkest. Op donderdagmiddag repeteren inmiddels 17 orkestleden op verschillende liedjes die Bastiaan hier speciaal voor heeft bewerkt.

Natuurlijk zijn zowel de trompetten als het orkest te horen tijdens de eindpresentaties.

P1060917 P1060925 P1060922 P1060928 P1060930 P1060931 P1060934 P1060935 P1060936 P10609376

Les 2 – liedteksten maken

‘Verkeer en Vervoer’ is in deze laatste periode van dit schooljaar het centrale thema in De Klim en dus gebruiken ook wij dit thema als kapstok voor onze muziekworkshops… maar natuurlijk laten wij onze fantasie daarbij de vrije loop!

Voor deze les hebben we afbeeldingen meegenomen van verschillende voertuigen. Eén van die afbeeldingen was voor ons de inspiratiebron voor het schrijven van een lied. Dat brengen we natuurlijk ten gehore en al snel zingt iedereen het refrein mee:

luchtballon Domtoren

Ik kom je halen met mijn luchtballon,
sta om acht uur klaar op je balkon.
Ik kom je halen met mijn luchtballon,
we zweven naar de horizon. 

De kinderen gaan in groepjes brainstormen over de 5 andere voertuigen die we hebben meegebracht. Je fantasie gebruiken mag! De uitkomsten van deze brainstorm worden opgeschreven in een woord-web.

De voertuigen:

brandweer   gouden koets   raket

wegenwacht   machinist

Nadat de groepjes aan elkaar hebben onthuld welk voertuig ze hebben gekregen en wat er allemaal in hun woord-web terecht is gekomen, wordt er een begin gemaakt aan het maken van lied/songteksten.

Woord-web

P1070083P1070082

Teksten schrijven

2 3

Samen op zoek naar de sfeer en het ritme van de liedteksten

4 5  P1060954

Aan het einde van de les worden de teksten aan elkaar gepresenteerd. Sommige groepjes hebben er zelfs al een melodie bij bedacht. In de andere teksten gaan we gezamenlijk op zoek naar de sfeer en het ritme en de puls (de hartslag van een lied). De volgende keer werken we verder aan de liedjes.

Natuurlijk besluiten we door nog even lekker met elkaar te zingen over de luchtballon…